Stosuje się systemy obejmujące jedno mieszkanie

wynajem nagrzewnic elektrycznych wynajem nagrzewnic elektrycznych
We współczesnym rozumieniu jest to dostarczenie ciepła do elementów grzejnych zlokalizowanych w docelowych pomieszczeniach za pomocą gorącej wody.
Jednak zakres tego pojęcia jest szerszy – jest to dystrybucja ciepła po budowli, uzys.