taxi łódź

Transport osób wygodnymi taksówkami to coraz bardziej popularna usługa.
Zwłaszcza przez zagranicznych podróżujących. Krótko na temat i nie tylko. Zapraszam do czytania.

Cytat z Wiki o taksówkarzach

Taksówkarz ? osoba kierująca pojazdem samochodowym przeznaczonym do wykonania usługi przewozu osób lub mienia, nazywanej powszechnie taksówką. Określenie to, a także ?taksa?, pochodzi od nazwiska Franza von Taxisa, który w 1490 roku był organizatorem przewozu cesarskiej poczty dla Maksymiliana II. Wykonywanie tego zawodu jest regulowane przepisami, które określają następujące wymagania wobec kandydatów: ukończenie szkolenia (kursu), kwalifikacji zdrowotnych (ogólnych), pozytywnych badań psychotechnicznych, zdania egzaminu z zakresu ?wykonywania transportu drogowego taksówkąŹródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Taksówkarz

Luksusowe auta na taksówki

taxi łódź Luksusowe taksówki kursują po większych miastach oraz na trasach między-miastowych.
Ogólnie taksówki to raczej auta wyższej klasy niż standardowe miejskie auta klasy średniej i niskiej.

Wynika to z kilku faktów na temat podróży w taksówce.

Po pierwsze klient chce wiedzieć za co płaci, więc oczekuje pewnej wygody przewozu. Drugą sprawą jest mniejszą zawodność aut z wyższej półki, a przecież taksówka robi rocznie kilkaset tysięcy kilometrów i nie może rozsypywać się co miesiąc. I ostatnia i nie najmniej ważna kwestia to pewien prestiż samej firmy przewozowej, bo przecież mercedes klasy C wygląda bardziej reprezentacyjnie niż miejska toyota.

Definicja taksometru w Wikipedii

Taksometr ? w przeszłości mechaniczny a obecnie elektroniczny przyrząd pomiarowy instalowany w pojazdach służących do usługowego prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób i ładunków (taksówkach).
Taksometry służą do obliczania (według ustalonych taryf) należności za długość drogi przebytej przez taksówkę lub za czas wynajęcia tej taksówki.

Wyróżniamy dwa systemy naliczania opłaty za kurs: system S i system D. ... Aktualnie w Polsce stosowany jest system S z jedną wspólną jednostką taryfową i taksometry stosowane na terenie tego kraju posiadające zatwierdzenie typu wydane przez Główny Urząd Miar mogą być użytkowane przez 10 lat od momentu wydania tego certyfikatu. Po wejściu w życie dyrektywy MID (ang.

Measuring Instruments Directive1) tj.
od końca 2006 r.
do obrotu mogą być wprowadzone tylko taksometry po tzw.

ocenie zgodności wyposażone w dwa systemy naliczania opłaty S i D.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Taksometr.

Widok do druku:

taxi łódź